Oslo
Frist
30 september 2023
Vi har behov for å styrke vårt fagmiljø innenfor HMS/Ytre Miljø og søker derfor etter en HMS/YM- leder til anleggsprosjekt i Moss.

Vi har behov for å styrke vårt fagmiljø innenfor HMS / Ytre Miljø og søker derfor etter en HMS/YM- leder til anleggsprosjekt i Moss. Som HMS/Ytre Miljø -  leder har du en viktig rolle som ressursperson i prosjektets forebyggende arbeid. Vi ønsker å ansette deg med stort engasjement som virkelig brenner for HMS fagene.

I rollen vil du være ansvarlig for å aktivt støtte, veilede og gi råd til prosjektledelsen, for å sikre at prosjektet er i samsvar med alle forhold relatert til HMS / Ytre Miljø. Du vil jobbe tett med prosjektledere, og det kreves at du er nøye i din støtte til og overvåkning av at prosjektet ivaretar alle HMS / Ytre Miljø relaterte aktiviteter i henhold til planer, kundekrav og kontrakt. Du vil jobbe tett med alle interessenter i prosjektet for å etablere gode HMS / Ytre Miljø prosesser. Vi ser etter deg med praktisk erfaring fra store anleggsprosjekter.

Du vil få gode muligheter for å påvirke utvikling av prosjektet på alle fagområder innenfor HMS (helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet og Seriøsitet).

Følge opp avvik, RUH, skader, hente ut statistikker og være superbruker i selskapets styrings og ledelsesystem.

Oppgavene spenner bredt, som for eksempel:

 • Være synlig, proaktiv og støtte prosjektteamet på alle forhold som berører HMS / Ytre Miljø
 • Aktivt følge opp, veilede og fasilitere etterlevelsen av HMS / Ytre Miljø aktiviteter ute på anlegget
 • Aktivt bidra i prosjektets HMS risikostyring, og sikre at risikoreduserende tiltak blir implementert på anlegget
 • Spesielt fokus på observasjon av farlige forhold, sikre at disse blir rapportert og at korrigerende tiltak blir implementert
 • Bistå med å utarbeide planer og følge opp rutiner og krav for prosjektene.
 • Kursing/opplæringsvirksomhet
 • Bruk av sentrale HMS-systemer som Cobuilder Collaborate, HMSreg, avvik.com, mm
 • Inspeksjoner, følge opp og analysere utviklingen av HMS / Ytre Miljø resultater
 • Utarbeidelse av rapporter

Kvalifikasjoner:

 • Rett kandidat bør ha minimum 5 års erfaring med HMS-arbeid, fortrinnsvis fra bygg og anlegg, og utdanning som ingeniør eller sivilingeniør
 • Inngående kjennskap til og erfaring med HMS-/Ytre Miljø-arbeid kan kompensere for formell utdanning. Anleggserfaring må fortrinnsvis være fra landbasert industri eller tilsvarende. Det er positivt om du har praktisk erfaring fra anleggsprosjekter som fagarbeider eller funksjonær. 
 • Erfaring med ISO-sertifiseringer og arbeid knyttet til dette
 • Kjennskap og interesse for Breeam Infrastructure (CEEQUAL) er en fordel men ikke et krav
 • Førerkort klasse B

Egenskaper:

 • Flytende norsk og engelsk (både muntlig og skriftlig)
 • God kommunikasjon og formidlingsevne
 • Initiativ og ansvarlighet
 • Gjennomføringsevne og løsningsorientert
 • Systematisk og metodisk i din tilnærming
 • God relasjonsbygger

Vi kan tilby:

 • Oppgaver som HMS-/YM -leder på store anleggsprosjekter
 • Stort internasjonalt selskap med godt fagmiljø
 • Mulighet til å videreutvikle og være en pådriver for prosjektets og Kellers HMS-/ Ytre Miljø-arbeid sammen med dyktige kollegaer
 • Store muligheter for personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted vil være ute på stor-anlegg i Moss, pendling er nødvendig.