Prosjektet omfatter fundamentering av to nye gangbruer over FV47 i Haugesund. 3 galvaniserte stålrør Ø813x20mm ble boret 2m ned i berggrunnen samtidig som FV47 vei gjennomm Haugesund ble holdt åpen til enhver tid. Kamerainspeksjoner ble utført for å bevise god rens av pelefot.

FV47 Karmsundgata, Haugesund stålrør

Prosjektet

FV47 i Haugesund utvides fra to til fire felt. Derfor skal det bygges to nye gangbruer (Storasund og Håvåsen bru) over den nye veien. De indre bropilarene skal fundamenteres på stålpeler.

Utfordringen

  • Vanskelig logistikk på grunn av svært begrenset plass, spesielt rundt Håvåsen bru. 
  • Borearbeider måtte utføres like ved åpen og høyt traffikert vei, som ikke under noen omstendigheter kunne stenges. 
  • Forsiktig rengjøring av pelefoten siden ingen kraftig spyling kunne brukes inntil veien. 
  • Klargjøring av galvaniserte stålrør med stor diameter.

Løsningen

  • Nødvendig utstyr på Håvåsen bru var redusert til et absolutt minimum. Resterende utstyr var plassert rundt Storasund bru ca. 500m unna. 
  • Kjørefelt på FV47 Karmsundgata ble flyttet i nært samarbeid med Risa avhengig av behovet på anlegget. 
  • Stålrør ble galvanisert i ett stykke av en lokal leverandør.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Rogaland Fylkeskommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Risa AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør:
Jon Erlend Sørhaug
jon.erlend.sorhaug@risa.no