Installasjon av 5420m2 spuntvegg (VL 603, 604), 2000m bjelker og stag (HEB300)
Jetinjisering av 105 stk Ø1,0m peler til tettning og støtte av spunten
Peler (filterbrønner) for pumping av grunnvann
“In-house design” av Keller. Gravedybde opptil 8 meter.

Spunt og jetinjisering

Prosjektet

Sollentuna kommune gikk inn for å endre vann- og avløpsnettet gjennom en park, før omstrukturering av parken.
Keller designet og gjennomførte støtte- og utgravingsarbeidene for å sikre en trygg byggegrop og hindre infiltrasjon av grunnvann.
Prosjektet ble delt inn i forskjellige seksjoner, en hoveddel, en del med en
stor dyp byggegrop for sandfelle og flere dypere byggegroper for sammenkobling av brønner.

Utfordringen

Hovedbyggegropen og byggegropen med sandfellen gikk fint. Kellers løsning med kombinasjon av spunt og jetinjisering fungerte godt.
Kunden hadde ingen problemer med utgraving eller infiltrasjon av grunnvann.
Den største utfordringen var å utføre støttekonstruksjonen og sikre en trygg utgravning av koblingsbrønnene.
Flere større rør med diameter opp til Ø2,0m forhindret en homogen vanntett byggegrop, noe som bød på utfordringer.

Løsningen

Hovedvyggegropen og byggegropen for sandfellen var designet med VL603 spuntprofil.
Kanaliseringen var forsterket med ett stagnivå i tillegg til jetinjisering med høy trykkstyrke slik at 8m dyp
spunt kunne bli brukt til 5m dyp byggegrop.
Den dypeste byggegropen rundt sandfellen var forsterket med 3 stagnivåer.
I tillegg forsterket jetinjiseringen, som var etablert mellom spunt og berg for å hindre vertikal bevegelse, i bunn.
En stivere spuntprofil (VL604) ble brukt som utgravingsstøtte rundt koblingsbrønnene ettersom kun et støttenivå var
gjennomførbart i kombinasjon med senking av grunnvannet.
Sveising av plater og ytterlige bjelker ble montert i områdene hvor spunten ikke kunne installeres på grunn av hindringer i bakken.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Sollentuna Kommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

SH Bygg AB