Stabilisering av grunnen og utgraving for nybygg. Utforming med søyler i ribber over utgravningen for å sikre gravegropens stabilitet. Kalksementpeler kombinert med drenering for å fremskynde konsolideringsprosessen. Grunn som bestod av våt kvikkleire fra 2 til 38 meter

Dry Deep Soil Mixing

Prosjektet

I Drammen skulle Losjeplassen Utvikling AS bygge et fem etasjes leilighetskompleks med en kjellerparkering. En byggegrop var nødvendig for å kunne konstruere kjelleren. Gropen hadde et areal på 3 500 m2.

Utfordringen

Den største utfordringen var å sikre en sikker byggegrop under bygging. Dette i et område som skråner nedover mot Drammenselva,og med grunnen bestående av veldig våt kvikkleire i et dyp ned til 38 meter. Ved forstyrrelse reduseres skjærstyrken til kvikkleiren til nesten null og den blir flytende.

Løsningen

5 080 stk kalksementpeler ble installert av Keller Grundläggning AB både for å stabilisere kvikkleiren samt for å øke skjærfastheten,men også for å forbedre stabiliteten til arkstabelen. Utformingen med kalksementpeler i ribber over byggegropen er ofte brukt i Norge,og er en effektiv måte å stabilisere en byggegrop på. Kalksementpelene ble komplementert med vertikale dren for å øke konsolideringshastigheten i området.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Losjeplassen Utvikling AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

NCC Construction AS
Project Manager Morten Sørlie
morten.sorlie@ncc.no