Keller Geoteknikk jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. 

Keller Geoteknikk anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Hos Keller er det et strategisk valg at vi samarbeider med bransjeorganisasjoner for å nå felles mål og sikre utvikling i hele verdikjeden. Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Keller Geoteknikk seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

I dette dokumentet finner du Keller Geoteknikk Policy for Bærekraftig forretningspraksis. Dette dokumentet kommer i tillegg til konsernets retningslinjer.

I dette dokumentet finner du Keller Geoteknikk sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som er utført i perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2022.