Ved jordnagling brukes injiserte, spenningsbestandige stålelementer (nagler) for å forsterke jordsmonn in situ og skape en gravitasjonsstøttevegg for permanent eller midlertidig utgravingsstøtte.

jordnagler

Vanlige bruksområder

Stabilisere skråninger og jordskred
Støtte utgravninger
Reparere eksisterende støttevegger

Prosessen

Jordnagler konstrueres vanligvis ovenfra og ned. Vanligvis graves jord ut i trinn på 1 til 2 meter. Etter hvert utgravingstrinn, bores tilnærmet horisontale hull inn i den eksponerte overflaten med typisk senteravstand på 1 til 2 meter. Strekkbestandige stålstenger føres inn i hullene og injiseres på plass. Et dreneringssystem monteres på den eksponerte overflaten, etterfulgt av påføring av forsterkende sprøytebetong. Prefabrikkerte paneler kan også brukes på overflaten. Bæreplater festes deretter til hodene på jordnaglene. Denne monteringsprosessen gjentas til veggens designdybde nås. De ferdige jordnaglene utgjør da en sone med forsterket grunn.

Fordeler

Utstyret er lite nok til å brukes i områder med begrenset tilgang
Det er ofte en mer kostnadseffektiv og raskere løsning for utgravingsstøtte
Kan monteres fra kranhengte arbeidsplattformer for eksisterende bratte skråninger, slik som klipper eller eksisterende støttevegger
Gjør det mulig å starte utgraving samtidig som avstivingssystemet monteres

Kvalitetssikring

Keller Geoteknikk har montert og utviklet jordnaglingsteknikker i mange år. Vi bruker spesialisert utstyr og erfarne medarbeidere og benytter strenge kvalitetskontrolltiltak for å sikre ensartede og konsistente resultater.