Keller kan tilby løsninger for hele spekteret av institusjonelle konstruksjoner, inkludert regjeringen og militæret, utdanning, helsevesen, sport og underholdning.

Sektorutfordringer vi kan løse

Institusjonelle eiere har et bredt spekter av interessenter, både interne og eksterne, hver med sine egne unike krav under prosjektering og konstruksjon. Alle målsettinger må vurderes ved valg av den mest hensiktsmessige geotekniske løsningen
Siden vi har erfaring med hele spekteret av teknikker, har vi muligheten til å endre løsningen ettersom prosjektet skrider frem