Keller massestabiliserte rundt 7000 m3 med sensitive leirmasser for å stabilisere grunnen i en byggegrop i forbindelse med utbygging av Skårerparken i Lørenskog. Massestabiliseringen ble utført med en 35 tonns gravemaskin og påkoblet skyttel for trykksatt tilføring av bindemiddel.

Skårerparken
Skåreparken

Prosjektet

Agaia AS hadde på oppdrag fra Lørenskog Kommune fått arbeidene med å utvikle friområdet mellom Sverres vei og Sigurds vei til et parkområde. I denne forbindelse ble Keller kontrahert til å massestabilisere den sensitive leirgrunnen på området. Massestabiliseringen var nødvendig for å kunne grave til tilstrekkelig dybde og ble utført med en gravemaskin påmontert en 7m lang arm med en roterende visp.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig å sikre en god flyt i arbeidene i samarbeid med Agaia AS og grunnentreprenør Veflen Entreprenør AS samt å sørge for at alle lommer med sensitiv leire i grunne ble stabilisert.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å stabilisere grunnen i byggegropen med massestabilisering i stedet for mer tradisjonelle kalksementpeler. Dette ble valgt da dybden til berg var relativt liten og man kunne nå ned i alle områder med gravemaskinens massestabiliseringsarm. Gravemaskinen er sammenkoblet med en skyttel som mater gravemaskinen med et bindemiddel med innblandingsmengde 40 kg/m3. Massestabiliseringen utføres i celler på 1x5 meter om gangen ned til berg, over hele området. Et datasystem sørger for at alle massene i de aktuelle cellene blir omrørt med den prosjektert innblandingsmengden. Utførte tester i etterkant viste at den prosjekterte skjærfastheten var oppnådd i alle testpunkter.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Lørenskog Kommune

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Agaia AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør
Vera Stroth
vera.stroth@agaia.no