Mass Soil Mixing (MSM), eller massestabilisering, er en teknikk for forbedring av grunnen som forbedrer myk eller løs jord, ved å blande den mekanisk med enten våt mørtel eller tørt sementholdig bindemiddel.

massestabilisering

Vanlige bruksområder

Øke bæreevnen
Redusere setninger
Øke global stabilitet
Innkapsle forurensninger

Prosessen

Masseblandingsprosessen foregår vanligvis i forhåndsdefinerte ‘celler’ i størrelsesorden 4m x 4m i planområdet. Vanligvis blir cellene blandet inntil andre for å danne en 100% massestabilisert sone, alle med en designet styrke og stivhet.

Jordsmonn varierer mye i sin evne til å blandes, avhengig av jordtype, styrke, vanninnhold, plastisitet, stratigrafi og tekstur. Organisk jord og torv kan ofte stabiliseres, men laboratorietesting anbefales alltid før design.

Behandling er mulig i dybder opp til 5 til 6 m.

Store hindringer fjernes i forkant av jordblandingsprosessen.
Laboratorietesting før produksjon brukes til å bestemme blandingsmetodikk, energi og bindemiddelinnhold.

Keller har utviklet proprietært utstyr og programvare for sanntidskontroll og overvåking av mikseparametere under blandingsprosessen. Det tas prøver under produksjonen som herdes i kontrollerte omgivelser for testing.

Fordeler

Stille og vibrasjonsfritt
Miljøvennlig når det brukes lett tilgjengelige materialer
Nesten ingen returmasser
Kan utføres ved lave temperaturer
Økonomisk
Kan erstatte dyrere dypfundamenteringsmetoder
Fleksibel i bruk
Reduserer byggetid

Kvalitetssikring

Kvalitet kontrolleres og sikres gjennom peleprotokoller og resultatene fra relevante laboratorie- og feltverifiseringstester. Hver pel er utstyrt med en kartlogg, som typisk omfatter: elementidentifikasjon, blandeverktøydetaljer, blandedybde, blandetid, bindemiddelspesifikasjon, injeksjonsstrømningshastighet og trykk, totalt volum av slurry/bindemiddel brukt, blandeverktøyhastigheter og omdreininger under penetrering og tilbaketrekning og dreiemoment til borestreng.

Blandingsenergi og bindemiddelinnhold beregnes ut fra denne informasjonen for å samsvare med designkrav.

Prøver av stabilisert jordsmonn for testing taesvanligvis fra ferske peler i våt tilstand.

Avansert kjerneboring og andre feltprøvingsmetoder kan også brukes til å ta prøver og for å inspisere kontinuitet og stivhet i dype massestabiliseringer. Valg av passende verifiseringsmetoder avhenger av deres relevans, nøyaktighet og anvendbarhet i forhold til formålet og mønsteret for jordbehandling og utformingsegenskaper for stabilisert jord.