Steininjisering gjøres normalt i oppsprukket stein for å redusere strømmen av vann langs kantene og sprekkene i steinen.

stein-sprekkinjisering

Vanlige bruksområder

Redusere konduktivitet/transmisjon via porøsiteter med forbindelse i et vannførende lag
Øke motstand mot deformasjon

Prosessen

Gysemasse injiseres vanligvis i isolerte stadier fra borehull boret ved hjelp av roterende slagbor. Reduksjon i permeabilitet er en funksjon av mørtelmaterialet, steinen og mørteldesignen. Steininjisering utføres vanligvis med generell, ultrafin eller mikrofin sement.

Fordeler

Kan være effektivt for å redusere grunnvannsstrøm
Reduserte pumpekostnader under kjellerutgraving
Redusert senking av grunnvannsnivåer utenfor en utgraving
Kan redusere steindeformasjon

Kvalitetssikring

Keller Geoteknikk har bransjeledende kunnskap om mørtelmaterialer og blandinger og bruker de nyeste boreteknikker for å minimere borehullavvik og maksimere effektiviteten. Det kan også bruke sofistikert datastyrt kontroll og rapportering av prosessen for mørtelinjisering.