Keller har bred erfaring med å levere kostnadseffektive løsninger for grunnproblemer til energisektoren.

Sektorutfordringer vi kan løse

Enten det gjelder generasjon av bio-, fossil-, vann-, kjerne-, vindkraft eller solenergi, og overføring og distribusjon, kan vi prosjektere og bygge en geoteknisk løsning for å møte dine behov
Vårt mannskapet og utstyr kan få tilgang alle steder, fra begrensningene til et kullkraftverk til fjellterreng for overføringstårn
Våre teknikker for grunnforberedelse lar deg konstruere prosjektet som prosjektert når det må bygges over ikke-ideelt jordsmonn
Vi utfører vårt arbeid trygt rundt utstyr ved eksisterende kraftproduksjons- og distribusjonsanlegg
Vår kvalitetskontroll bidrar til å sikre at det vi konstruerer i bakken er i henhold til spesifikasjonene
Vi følger alle prosedyrer på sikkerhetssensitive kraftproduksjonsanlegg nøye