Masseutfylling bruker vanligvis en sement-/PFA-blanding (Pulverisert Flyge Aske) som passer til forholdene på stedet med trykkfasthet på omtrent 1,0 N/mm2. Blandingene kan inkludere sand og bentonitt etc. etter behov.  Grus brukes til å fylle store hulrom og/eller å danne inneslutningsbarrierer.

injisering-av-hulrom-masse-gruvefylling

Vanlige bruksområder

Enkelt- eller multi-søm, horisontalt eller skråstilt arbeid
Åpen eller kollapset
Tørr eller vannmettet, eller med underliggende ukonsoliderte løsmasser eller oppsprukne bergmasser som følge av innsynkning
Gamle gruvesjakter, ofte skjult

Prosessen

Masseinjisering utføres normalt med primære injeksjonshull for mørtel i et firkantnett med sekundære og tertiære hull ved behov.

Fordeler

Reduserer risikoen for dannelse av hulrom som kan føre til synkninger eller kollaps av overflaten
Lokale materialer kan brukes for å begrense kostnadene

Kvalitetssikring

Keller Geoteknikk har omfattende kunnskap om injeksjon av mørtel og mørtelblandinger, en rekke riggtyper for å imøtekomme tilgangsbegrensninger, og kan tilby alternative mørtelblandinger for å redusere støv.