Jordsmonn som kan likvifiseres betyr ikke at et område må forlates, eller at det er nødvendig med tunge fundamenter. Keller kan bruke en rekke kostnadseffektive teknikker for å begrense likvifaksjon.

Likvifaksjon er et vanlig problem i jordskjelvutsatte områder der jordsmonn mister styrke på grunn av bakkebevegelsen og oppfører seg som en viskøs væske, og dermed skader overliggende konstruksjoner.