Duktile peler er en metode for dypfundament som bruker fortrengningsteknikken med prefabrikkerte peler laget av duktilt støpejern, tilgjengelig i 118 mm og 170 mm diameter med forskjellig veggtykkelse.

duktile-jernpeler

Vanlige bruksområder

Industri- og næringsbygg
Varehus
Fundament for rørledninger
Lagertanker og terminaler
Brokonstruksjoner
Boligbygninger
Stabilisering av skråninger
Offentlige bygg
Master for elektrisitet, mobilsendere
Kan injiseres med mørtel for å håndtere spenningsbelastninger også, eller for å motvirke korrosjon

Prosessen

En borsko plasseres etter klargjøring av arbeidsplattformen og forutgående utgraving av sålene. De duktile rørene er ca. 5 meter lange og laget med støthylse. Det første røret monteres i borskoen, og deretter skjøtes ett og ett rør sammen og drives ned til drivkriteriet oppnås.

Hvis injiserte peler skal brukes, kuttes det første røret nær borskoen slik at mørtelen kan fylle den ledige plassen mellom røret og jorda, som oppstår fordi borskoen har større diameter. Diametere fra 200 mm opptil 370 mm er normalt avhengig av grunnforholdene

Rett etter montering av pelene plasseres pelehodene utformet som lastfordelingsplater i stål på de duktile rørene.

Fordeler

Høy produksjonshastighet per skift, gjennomsnittlig ca. 350 lm/skift
Ikke noe svinn
Kan ha en trykkbelastningskapasitet på 250 kN opptil 1 000 kN per pel
Kan lage den optimale pelelengden i henhold til belastning og grunnforhold
Lett og fleksibelt utstyr som gjør det mulig å arbeide under høydebegrensede forhold
Kan være et godt alternativ til mikropeler

Kvalitetssikring

Keller har lang erfaring i å installere duktile jernpeler og har montert flere millioner lineære meter gjennom tiden.

Lastekapasiteten til hver pel kan styres med drivkriteriene og den optimale pellengden som oppnås. Våre drivkriterier og etteranalyse kan selvvalidere pelens lastekapasitet. En statisk belastningstest kalt HAY-Proof-System gir en merverdi siden den kan beregne verdier for sidefriksjon og spissmotstand for pelens lastkapasitet.