SBMA (Single bore multiple anchor) er jordankere med flere forankringssoner.

single-bore-multiple-anchor-sbma

Vanlige bruksområder

Støtte under utgraving
Midlertidig eller permanent stabilisering av skråninger
Kan utføres i alle jordtyper, men spesielt egnet i myke og middels myke grunnforhold

Prosessen

Et stabilt borehull lages med korrekt diameter og designlengde, og fylles med sementmørtel. Deretter monteres ankeret (lisser eller stang med fri lengde og forankringslengde). Etterinjisering kan gjøres etter noen timer om nødvendig. Ankerhodet monteres deretter, og belastning påføres med en enkeltjekk eller multijekk.

Fordeler

Høyere bæreevne (20–50 %) under samme grunnforhold

Kvalitetssikring

Keller Geoteknikk har installert anker i mange år, og kontinuerlig utviklet teknikken for å oppnå bedre ytelse. Testing og overvåking for å sikre utførelse av høy kvalitet.