Kalksementpeler (DSM, Dry Soil Mixing) er en grunnforbedringsteknikk som forbedrer myk leire med høy fuktighet, torv og andre svake jordarter ved mekanisk innblanding av tørt sementbaserte bindemiddel.

kalksementpeler-torr-metode

Vanlige bruksområder

Anvendelig i jordsmonn som har høyt fuktighetsinnhold, og brukes ofte ved høyt grunnvann for å tillate kjemisk reaksjon mellom jordsmonn og grunnvann med stabiliserende bindemidler injisert i tørr form
Øke bæreevne
Redusere setninger
Begrense likvifaksjon
Fiksering av forurensninger in situ
Øke global stabilitet

Prosessen

For å konstruere pelene fører en borerigg en borestreng, med radielle blandevisper nær bunnen av borestrengen, ned i bakken. Under penetrasjon kutter verktøyet jordsmonnet for å klargjøre det for blanding. Etter at verktøyet når prosjektert dybde pumpes bindemiddelet pneumatisk gjennom borerøret til vispene, der det blandes med jorda ettersom vispene trekkes tilbake.

Prosessen for innblanding av tørr jord danner individuelle peler, rader med overlappende peler, eller 100 % massestabilisering, alle med en prosjektert styrke og stivhet. 

Fordeler

Stillegående og vibrasjonsfri
Miljøvennlig siden lett tilgjengelige materialer brukes
Nesten ikke noe svinn
Operasjoner kan gjøres ved lave temperaturer
Økonomisk
Kan erstatte dyrere metoder for dype fundamenter
Fleksibel i bruk
Reduserer konstruksjonstiden

Kvalitetssikring

Kvaliteten styres og sikres gjennom protokoller for peleproduksjon og resultatene av relevante laboratorie- og feltverifiseringstester. Hver pel er utstyrt med en diagramlogg, som vanligvis består av: elementidentifikasjon, detaljer om blandeverktøy, blandedybde, blandetid, sementblandingspesifikasjon, injeksjonsmengde-hastighet og -trykk, totalt sementblandingsvolum som brukes, hastighet og turtall for blandeverktøy under penetrasjon og tilbaketrekking og dreiemomentet til akselen.

Blandeenergien og innholdet av bindemiddel beregnes ut fra denne informasjonen for å oppfylle prosjekteringskravene. Prøver av stabilisert jordsmonn for testing innhentes vanligvis fra ferske peler med ferske stikkprøver («wet grab»).

Avansert kjerneboring og andre felttestmetoder kan også brukes til å skaffe prøver og inspisere kontinuiteten, ensartetheten og stivheten til dype jordblandingspeler. Valget av egnede verifikasjonsmetoder avhenger av deres relevans, nøyaktighet og anvendelse i forhold til formålet og jordbehandlingsmønsteret og designegenskapene til stabilisert jord.