Det er ofte ønskelig å hindre migrering av forurensning i bakken, eller å hindre siging fra en demning eller elvevoll. Keller Geoteknikk har et bredt spekter av teknikker som kan tilpasses for å danne en passende forsegling eller avskjæringsbarriere.