Komprimeringsinjisering innebærer injisering av mørtel med lav slump for å komprimere løst, granulert jordsmonn og stabilisere hulrom eller synkehull under overflaten.

komprimeringsinjisering

Vanlige bruksområder

Egnet for grusfyllinger, dårlig plasserte fyllinger, løse jordsmonn eller jordsmonn som kan kollapse og jordsmonn som kan likvifiseres
Ofte valgt for behandling under eksisterende konstruksjoner fordi pelene ikke krever strukturell forbindelse til fundamentet
Redusere potensialet for likvifaksjon
Redusere eller korrigere setninger
Øke bæreevne
Stabilisere synkehull eller redusere potensialet for synkehull

Prosessen

Et injeksjonsrør settes inn, vanligvis til maksimal behandlingsdybde, og mørtelen injiseres deretter ettersom røret sakte fjernes ved løft. Dette skaper en pel med overlappende mørtelbobler. Utvidelsen av mørtelboblene fortrenger omkringliggende jordsmonn og injiseringen øker tettheten, friksjonsvinkelen og stivheten av omkringliggende granulert jordsmonn.

Effektiviteten kan økes ved sekvensering av komprimeringsinjiseringen fra primære til sekundære til tertiære steder. I alle jordsmonn forsterker den høye modulære mørtelpelen behandlingssonen.

Fordeler

Ofte mer økonomisk enn konvensjonelle metoder, slik som fjerning og utskifting, eller peling
Kan gjøres der tilgangen er vanskelig og ved begrenset plass

Kvalitetssikring

Keller Geoteknikk kan tilby komplette løsninger som kombinerer komprimeringsinjisering med overvåking i sanntid av berørte konstruksjoner, og har en rekke riggtyper for å imøtekomme tilgangsbegrensninger.