En sekantpelvegg består av overlappende (sekant)peler som danner strukturelle eller avskjæringsvegger og oppnår nødvendig vanntetthet. Designen kan innlemme stålstenger eller bjelker for forsterkning, og ankere kan gi ekstra lateral støtte, hvis nødvendig. 

sekantpelvegger

Vanlige bruksområder

Stabilisering av skråninger
Muliggjøre og støtte utgravninger
Støtteskott
Tette for vann

Prosessen

Sekantpelveggen består av forsterkede og ikke-forsterkede peler. Forsterkningene kan oppnås ved montering av armeringskurver, stålkanalseksjoner, I- eller H-bjelker.

Sekantpelvegger som holdes med anker- eller avstivingssystem støttes ofte av en pute for å fordele belastningen (og hindre ankerfra å trenge gjennom pelen) og som et avlastningstiltak i det usannsynlige tilfelle at et anker ikke er lastbærende. Denne puten kan konstrueres som en armert betongbjelke støpt mot peleveggen, eller ved hjelp av stålprofiler festet til pelene og anker-/avstivingssystemer.

Fordeler

Kan konstrueres i en lang rekke grunnforhold, blant annet gjennom brostein og steinblokker
Svært lite deformasjon og setninger på utsiden
Kan bære høy belastning fra omkringliggende konstruksjoner
Mindre vibrasjon under konstruksjon

Kvalitetssikring

Vi bruker den nyeste teknologien, testregimene og beste praksis-protokollene utviklet over mange år for å sikre posisjonen, vertikaliteten og den strukturelle integriteten til våre pelevegger.