Permeabilitetsinjisering, også kjent som sementinjisering eller trykkinjisering, fyller sprekker eller hulrom i jordsmonn og stein og sprer grove, granulerte jordarter med flytende gysemasse for å skape en sementert masse.

permeabilitetsinjisering

Vanlige bruksområder

Skape barrierer for flyt av grunnvann
Underbygge fundamenter
Gi støtte under utgraving
Stabilisere og styrke granulerte jordarter

Prosessen

Avhengig av forholdene injiseres Portland-sement eller mikrofin sementmørtel under trykk på strategiske steder gjennom rør med én eller flere dyser. Partikkelstørrelsen til mørtelen og størrelsen på hulrommet må samsvare slik at sementmørtelen kan trenge gjennom. Den injiserte massen har økt styrke, stivhet og redusert permeabilitet.

Fordeler

En økonomisk fordel for underpining i forhold til alternative metoder, slik som fjerning og utskifting eller peling
Tillater deg å maksimere fotavtrykket til utgravningen sammenlignet med pelingsløsninger
Kan gjøres der det er dårlig tilgang og plassen er begrenset
Siden effektiviteten av permeabilitetsinjisering er uavhengig av strukturelle forbindelser, kan det lett tilpasses eksisterende fundament
Kan vanligvis utføres uten å forstyrre den normale driften til anlegget

Kvalitetssikring

Keller har levert løsninger for permeabilitetsinjisering i flere tiår.  Vår flåte med rigger med lav takhøyde for dårlig tilgang minimerer avbrudd i den normale driften til anlegget. Automatiserte digitale systemer kan også brukes til å overvåke og registrere flowhastigheter, injeksjonsvolumer og injeksjonstrykk som sikrer at injeksjonsspesifikasjonene oppnås.