Jetinjisering bruker høyhastighetsvæskestråler for å konstruere jetpeler med varierende geometri i bakken.

jetinjisering

Vanlige bruksområder

Ofte den foretrukne løsningen i enhver situasjon som krever kontroll av grunnvann eller utgraving av ustabil jord (vannholdig eller ikke)
Underbygge/undergrave fundamenter
Gi støtte under utgraving
Bunnplate/ribber ved planlagte utgravninger

Prosessen

Jetinjisering skaper en in situ geometri av Soilcrete (injisert jord), ved hjelp av en injiseringsmonitor festet til enden av en borestreng. Jetinjiseringsmonitoren føres ned til maksimal behandlingsdybde. Høyhastighets jetstråler med sementbasert mørtel eventuelt med vann og luft spyles ut fra dysene i monitoren. Strålene med væske eroderer og blander jordsmonnet in situ med mørtel ettersom borestrengen og monitoren roteres og heves.

Avhengig av bruksområdet og typen jordsmonn brukes en av tre varianter av jetinjisering: singel-system(en dyse for sementbasert væske), dobbel-system (dyse for sementbasert væskel omgitt av en luftdyse) og trippel-system (vanndyse omgitt av en luftdyse, med en separat dyse for sementbasert væske). Jetinjiseringsprosessen konstruerer Soilcrete-paneler, fulle peler eller delvise peler med prosjektert styrke og/eller permeabilitet.

Soilcrete-geometrien og fysiske egenskaper utformes basert på jordsmonnet in situ. Fordi det er et erosjonsbasert system, spiller jordsmonnets erosjonsegenskaper en stor rolle i å forutsi geometri, kvalitet og produksjon. Kohesjonsløse jordarter eroderes vanligvis lettere enn kohesjonsjordarter.

Fordeler

Effektivt på tvers av det bredeste utvalget av jordarter til ethvert injiseringssystem, inkludert silt og leirer
Evne til å konstruere Soilcrete i begrensede områder og rundt hindringer i underlaget, slik som VA-rør, gir unik prosjekteringsfleksibilitet
Utstyr for lav takhøyde muliggjør konstruksjon av Soilcrete i begrensede rom, slik som kjellere
Kan arbeide med bestemte jordlag i dybden uten å måtte behandle jordarter over
Kan ofte føre til besparelser i konstruksjonstimeplanen
Kan vanligvis gjøres uten å forstyrre den normale driften til anlegget
Containerbasert, svært mobilt utstyr reduserer kostnader og tid til mobilisering og demobilisering
Kan ofte føre til besparelser i konstruksjonstimeplanen

Kvalitetssikring

Med 40 års erfaring og arbeid over hele kloden har Keller sett og gjennomført flere jetinjiseringsprosjekter enn noen annen entreprenør i verden.

I tillegg sikrer stadige forbedringer innen teknologien, slik som Kellers proprietære metode for å bestemme peldiameter: ACI (akustisk pelinspeksjon), at prosjektkrav oppfylles.