357 stk injeksjonsboringer på totalt 4096 m i opp til 38 meters dyp. Sementblander med 6 pumper og automatisk overvåkningssystem av parametrene. Over 120.000 liter injisert. Bruk av GIN-metoden med ulike blandingsforhold sertifisert med Lugeon-testing.

Mosseveien Jet Grouting

Prosjektet

Follobanen-prosjektet er i dag det største infrastrukturprosjektet i Norge. Prosjektet inkluderer 22 km ny jernbane fra Oslo til Ski. Hoveddelen av arbeidene var bygging av en portal i forbindelse med overgangssonen fra ‘Drill and Blast’ til ‘Cut and Cover’-tunnelen til Oslo S.

Utfordringen

Reduksjon av vannpermeabiliteten og forsterkning av svakhetssonen som direkte påvirket utgravningen av tunnelen gjennom overgangssonen. Plassmangel på grunn av byomgivelser med veier i bruk og jernbanetrafikk.

Løsningen

Med sin store portefølje innen fundamentering har Keller vært i stand til å hjelpe kunden med spesialiserte injeksjonsløsninger. På grunn av de vanskelige grunnforholdene ble det benyttet mange ulike typer maskiner og boreteknikker for å sikre stabilisering av grunnen før selve arbeidet. Det første trinnet var installasjon av et midlertidig foringsrør og rengjøring av borhullet for å kunne trenge inn i de ønskede delene i svakhetssonen. Etterpå ble injeksjon fra bunn til topp i 5 meters sekvenser med pakker utført. Dersom de påkrevde GIN-parametrene ikke ble oppfylt, ble hullet injisert på nytt – her ble ulike blandinger og parametere brukt.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

Bane NOR
Project Manager Anne Marie Syvertsen
Anne.Marie.Syvertsen@banenor.no