Under konstruksjon er det ofte nødvendig å danne en stabil utgraving og å sikre at eventuell tilknyttet bevegelse ikke vil skade nabokonstruksjoner eller utstyr. Keller Geoteknikk tilbyr fleksible løsninger for å løse selv svært komplekse støtteproblemer under utgraving både i en midlertidig og i en permanent tilstand.