I prosjektet installerte Keller rundt 8000 m midlertidige ankere Forankringer for støttevegger med opptil 10 lisser for å støtte en utgraving på 12m Sanntidsovervåking av forankringene med inklinometere og lastceller.

Project reference Norway

Prosjektet

Follobanen-prosjektet er i dag det største infrastrukturprosjektet i Norge. Prosjektet inkluderer 22 km ny jernbane fra Oslo til Ski. Hoveddelen av forankringsarbeidene var å støtte utgravingen av portalen til “Cut and Cover”-tunnelen inn til Oslo S.

Utfordringen

Flere utgravningssekvenser med parallelle aktiviteter som jetpeling, stålkjernepeling and ankring. Plassmangel grunnet byomgivelser med trafikkerte veier og jernbane. Boring under trafikkert jernbanebro i særlig sensitiv leire og kvikkleire.

Løsningen

Med sin store portefølje innen fundamentering har Keller vært i stand til å kunne hjelpe kunden med flere ulike tekniske løsninger når det har blitt nødvendig med endringer. Dette reduserte eventuelt tidstap for kunden. På grunn av de vanskelige grunnforholdene ble det benyttet mange ulike typer maskiner og boreteknikker for å sikre stabiliteten av grunnen. En kombinasjon av lisseankere og hydraulisk avstivning ble brukt for å minimere bevegelsene i sporene og nærliggende bygg.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Grundbau

Hovedentreprenør(er)

Bane NOR
Project manager Anne Marie Syvertsen
Anne.Marie.Syvertsen@banenor.no