Vi har forpliktet oss til å oppnå langsiktig lønnsomhet og vekst samtidig som vi bidrar positivt til de sosiale, økonomiske og miljømessige mulighetene og utfordringene som byggebransjen står overfor.

Vi oppnår dette ved å:

  • Sikre at våre kunder og ansatte forstår vårt bidrag til en bærekraftig økonomi, og oppmuntre til innovasjon, beste praksis og kunnskapsdeling
  • Måling og rapportering av vårt karbonbidrag fra våre aktiviteter
  • Redusere vår påvirkning på miljøet i tråd med nasjonale regler, praksiser og kundebehov ved å vedta en systematisk tilnærming til kontroll av søl, forurensningskontroll og avfallshåndtering 
  • Anskaffe materialer, varer og tjenester bærekraftig der det er praktisk, med vekt på leverandørmangfold, rettferdig sysselsetting og miljøvern, og andre sosiale og etiske kriterier som hensiktsmessig
  • Sette målbare mål og nøkkelytelsesindikatorer (KPI-er) for våre fokusområder
  • Gi regelmessige fremdriftsrapporter mot våre overordnede mål, og kommunisere våre prestasjoner og erfaringene.