I Keller er vi opptatt av å bedre forstå vårt bidrag til en bærekraftig utvikling og samarbeide med kunder og interessenter for å redusere potensielle konsekvenser.

Hva bærekraft betyr for oss 

Vi definerer hva bærekraft betyr for Keller ved å bruke fire ord på P: 

Våre bærekraftsforpliktelser 

FNs bærekraftsmål (SDG) søker å løse verdens største utfordringer og gi et universelt språk for bærekraft. 

De gir også et nyttig rammeverk for å forstå hvordan forskjellige prosjekter og aktiviteter i Keller bidrar. 

Vi tror vi kan ha størst innvirkning på de følgende åtte målene som er nærmest tilpasset kjernevirksomheten. 

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Arbeidet med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er viktig for Keller Geoteknikk. Vi respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet.

I dette dokumentet finner du Keller Geoteknikk AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som er utført i perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2022.

Vår lederrolle 

Hver dag lever og jobber mennesker rundt om i verden på en grunn forberedt av Keller, verdens største geotekniske spesialistentreprenør. 

De beste løsningene 

Alene eller i kombinasjon løser våre teknikker et bredt spekter av utfordringer i hele byggesektoren –  fra industri-, kommersielle og boligprosjekter til infrastrukturbygging for demninger, tunneler, transport og vannbehandling, samt prosjekter for å håndtere miljøutfordringer. 

Global styrke og lokalt fokus er det som gjør oss unike. Med vår kunnskap om lokale markeder og grunnforhold er vi ideelt plassert for å forstå og svare på en spesiell lokal ingeniørutfordring. Vår globale kunnskapsbase gjør det mulig for oss å dra nytte av et vell av erfaring og bransjens lyseste hoder for å finne den optimale løsningen. En betydelig del av arbeidet er vunnet basert på design og bygganbud med innovative designløsninger. 

Med 10 000 ansatte og virksomhet på seks kontinenter har vi mennesker, kompetanse, erfaring og økonomisk stabilitet til å reagere raskt, få jobben gjort og gjennomføre den på en trygg måte. 

Ved å koble sammen globale ressurser og lokal kunnskap, kan vi takle noen av de største og mest krevende prosjektene rundt om i verden, men det daglige arbeidet vi gjør er like viktig, og totalt sett tar vi fatt på hele 7 000 prosjekter hvert år. 

Påvist merittliste om helse og sikkerhet  

Vi mener at ingen skal bli skadet som følge av arbeidet vi gjør, og vårt endelige mål er null skade. 

Vi har en påvist merittliste med en av de laveste ulykkesfrekvensene i bransjen vår, og engasjementet til ledere og ansatte for å "tenke trygt, jobbe trygt og gå trygt hjem" har gitt oss priser og anerkjennelse fra bransjens organer så vel som våre klienter.  

Byggelæring på tvers av det geotekniske samfunnet 

Vi er stolte over lederrollen vi tar i den geotekniske industrien når det gjelder å utvikle og dele kunnskap, og fremme industrielle tilnærminger. Mange av teamene våre spiller viktige roller i profesjonelle foreninger og bransjeaktiviteter over hele verden, og bidrar til bransjespesifikke spesifikasjoner, retningslinjer og koder. 

Våre lokale selskaper deler kunnskap med ansatte, kolleger, kunder og leverandører fortløpende via en blanding av tekniske artikler, seminarer og feltbesøk. Å jobbe på denne måten utvikler ikke bare industrien vår, men skaper også store muligheter for våre medarbeidere til å bli anerkjent og belønnet individuelt for sine bidrag.  

Utdanningspartnerskap

Ansatte fra selskaper i hele gruppen opprettholder tett kontakt med partneruniversiteter for å dele beste praksis og gi eksempler på deres ledende teknikk. 

Keller har også samarbeidet med University of Surrey, Storbritannia, om et forskningsprosjekt for å identifisere og drive beste praksis for bærekraft gjennom hele vår virksomhet. 

Bærekraft i aksjon 

keller-sallanches-project

Geotekniske løsninger

for et lavt karbon-fotavtrykk og lav innvirkning på miljøet
for et lavt karbon-fotavtrykk og lav innvirkning på miljøet
for et lavt karbon-fotavtrykk og lav innvirkning på miljøet
for et lavt karbon-fotavtrykk og lav innvirkning på miljøet
Få mer informasjon