Vi er kjente og respekterte for våre høye standarder for rettferdighet, integritet og ærlighet i våre relasjoner med våre ansatte, kunder, leverandører, konkurrenter og samfunnet.

Siden dette er så viktig, har vi retningslinjer for forretningsatferd som fastsetter våre minste forventninger til alle ansatte, uansett hvor de er basert.  Det viser våre kunder og andre interessenter at de kan stole på oss for å opprettholde de høyeste standarder for ærlighet, rettferdighet og integritet. Det bidrar til å sikre at vi opererer på en måte som vi kan være stolte av og gjøre valg som holder oss vellykket.

Hjertet til retningslinjene våre er ganske enkelt at vi alltid følger loven. Det er da ni prinsipper som veileder hvordan vi arbeider:

Keller Think Safe logo on site

Holde alle sunne og trygge

Vi mener at ingen skal bli skadet som følge av arbeid som vi gjør – slik at alle forblir trygge og friske.

Employees from around the globe at a videoconference

Støtte ansattes rettigheter og mangfold

Vi verdsetter, støtter og verner om rettighetene og verdigheten til enkeltindividet og mangfoldet til våre ansatte – så vi behandles alle med respekt.

Keller-Geoteknikk-two guys working

Opprettholde etisk og ærlig adferd

Vi er alltid ærlige, opptrer med integritet og overholder loven – slik at alle stoler på oss.

Man in safety boots walking a line

Holder oss unna bestikkelser og korrupsjon

Vi påser alltid at vi er fri for bestikkelser og korrupsjon og vinner prosjekter rettferdig – slik at folk vet at våre beslutninger er tatt på riktig grunnlag.

Keller's intranet on a mobile phone

Holde kommunikasjonen åpen og ansvarlig

Vi kommuniserer åpent, ærlig, tydelig og ansvarlig.

Working in the city centre

Arbeid innenfor lokalsamfunnet

Vi opptrer ansvarlig og ærbødig ovenfor lokalsamfunnene vi jobber i, fordi vi er en del av dem.

Installing foundations for a wind farm

Beskytte miljøet

Vi respekterer og minimerer vår påvirkning på miljøet, slik at vi ivaretar fremtiden.

Employees discussing Ritz Carlson project

Stå opp for det som er rett

Vi sier alltid ifra når vi tror at våre prinsipper blir undergravd.

On site with a customer

Vi leverer utmerket kundeservice og samarbeider med våre leverandører for å sikre at våre standarder overholdes

Vi arbeider for å møte kundenes behov og overgå deres forventninger, slik at de samarbeider med oss igjen og igjen. Vi sørger for at vi bygger konstruktive relasjoner med leverandørene våre, og at de forstår våre prinsipper og standardene vi opererer med.