Keller tilbyr geotekniske løsninger for den kommersielle markedssektoren for både eksisterende og planlagte konstruksjoner, inkludert kontorbygg, hoteller, distribusjonssentre, detaljhandel, datasentre og andre konstruksjoner.

Sektorutfordringer vi kan løse

Grunnforbedring brukes ofte for å kunne bruke grunt fundament i områder som ligger over dårlig jordsmonn
Eksisterende konstruksjoner utsatt for setninger kan stabiliseres, underbygges eller renivelleres samtidig som den kommersielle driften forstyrres minst mulig
Hvis et dypt fundamentsystem er nødvendig, kan vi prosjektere og konstruere et som oppfyller prosjektets behov
Vi arbeider effektivt for å fullføre arbeidet etter planen, slik at konstruksjonen av bygningen kan begynne i tide