grunnforbedring
Grunnforbedring

Grunnforbedring kan øke bæreevnen, redusere setninger og forbedre konstruksjonsegenskapene til eksisterende jordsmonn. Det innebærer endring av jordsmonnets egenskaper eller konstruksjon av ekstra elementer i grunnen for å oppnå den nødvendige ytelsen.

injisering
Injisering

Injisering kan brukes til å styrke målområder i bakken og kontrollere flyten av grunnvann gjennom steiner og jord ved å redusere deres permeabilitet. Det gjelder både for nye byggeprosjekter og for reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.

dype-fundamenter
Dype fundamenter

Dype fundamenter kan være den optimale løsningen når svake jordsmonn har liten kapasitet til å motstå en eksisterende belastning eller en endring i eksisterende belastning. Det innebærer bygging av konstruksjonselementer for å overføre belastninger ned til sterkere underliggende jordsmonn eller stein.

grunnsikring
Grunnsikring

Grunnsikring og avstiving innebærer støttesystemer og stabiliseringsløsninger ved hjelp av ett eller en kombinasjon av geotekniske produkter. De kan brukes til å sikre jordsmonn med en naturlig, ustabil helning eller en menneskeskapt utgraving, og støtte eksisterende tilstøtende konstruksjoner.