Injisering
Injisering

Injisering kan brukes til å styrke målområder i bakken og kontrollere flyten av grunnvann gjennom steiner og jord ved å redusere deres permeabilitet. Det gjelder både for nye byggeprosjekter og for reparasjons- og vedlikeholdsarbeid.