Grunnforbedring
Grunnforbedring

Grunnforbedring kan øke bæreevnen, redusere setninger og forbedre konstruksjonsegenskapene til eksisterende jordsmonn. Det innebærer endring av jordsmonnets egenskaper eller konstruksjon av ekstra elementer i grunnen for å oppnå den nødvendige ytelsen.