Grunnsikring
Grunnsikring

Grunnsikring og avstiving innebærer støttesystemer og stabiliseringsløsninger ved hjelp av ett eller en kombinasjon av geotekniske produkter. De kan brukes til å sikre jordsmonn med en naturlig, ustabil helning eller en menneskeskapt utgraving, og støtte eksisterende tilstøtende konstruksjoner.