Vi mener at ingen skal skades som følge av det arbeidet vi gjør eller tjenestene vi leverer. Vårt endelige mål er å ha null ulykker gjennom effektiv forvaltning av helse og sikkerhet i alle våre operasjoner.

Alles ansvar

Vi forstår at sikkerhet er alles ansvar. Vi sørger for at alle ansatte, entreprenører og tredjeparter er skikkelig opplært og føler seg trygge på å utfordre og rapportere inn usikre rutiner. Det er bare ved å jobbe sammen og erkjenne at vi alle har en rolle å spille at vi virkelig vil gjøre en forskjell.

Alle ulykker kan forebygges

Vi mener at alle personskader og yrkessykdommer kan forebygges.

Ingen gjentatte ulykker

Vi søker stadig å eliminere årsakene til ulykker og risikoer, og lære av hver ulykke slik at den aldri skjer igjen.

Sikkerhetsstandarder

Vi sørger alltid for at vi har de rette standardene og prosedyrene for helse og sikkerhet på plass, sammen med de riktige verktøyene og utstyret.

Myndighet til å stoppe arbeidet

Vi har alle et ansvar for å si ifra når vi ser usikre aktiviteter, og alle har myndighet til å stoppe arbeidet til det er trygt, uten risiko for ettervirkninger.

Sikkerhetsledelse

Våre ledere og veiledere er ansvarlige for sikkerheten til våre ansatte, og det forventes at de gir effektiv lederskap i sikkerhet.