Forbedre bæreevne
Forbedre bæreevne
Inneslutning
Inneslutning

Danner forseglende eller avskjæringsbarrierer.

Støtte under utgraving
Støtte under utgraving

Muliggjør stabil utgraving og forebygger bevegelse og skade på konstruksjoner og utstyr.

Stabilisering
Stabilisering

En rekke løsninger for å styrke ustabil grunn.

Stabilisering av skråninger
Stabilisering av skråninger

Sikre jord i skråninger og utgravninger.