Sammenhengende pelevegger består av peler montert slik at det er et mellomrom mellom pelene. Der det er nødvendig kan jorda mellom pelene stabiliseres under utgraving ved enten å montere treprofiler foran utgravd jord eller ved å bygge en forsterket sprøytebetongvegg mot den utgravde jordoverflaten. Eventuelt kan mørtel injiseres i forkant av utgravingen for å avstive jorda mellom pelene.

sammenhengende-pelevegger

Vanlige bruksområder

Stabilisering av skråninger
Støtte skillevegger
Støtte utgravninger

Prosessen

Sammenhengende pelevegger som holdes med anker- eller avstivingssystemer støttes ofte av en pute for å fordele belastningen (og hindre anker/bærepel fra å trenge gjennom fyllmassen) og som et avlastningstiltak i det usannsynlige tilfelle at et anker/bærepel ikke er lastbærende. Denne puten kan konstrueres som en armert betongbjelke støpt mot peleveggen, eller ved hjelp av stålprofiler festet til pelene og anker-/avstivingssystemer.

Fordeler

Begrenset belastning fra omkringliggende konstruksjoner
Mindre vibrasjon under konstruksjon

Kvalitetssikring

Vi bruker den nyeste teknologien, testregimene og beste praksis-protokollene utviklet over mange år for å sikre posisjonen, vertikaliteten og den strukturelle integriteten til våre pelevegger.