CFA-peler (Continuous flight auger) er en type borede utstøpningspeler som støpes på stedet. Peler bores og støpes med betong i en kontinuerlig operasjon. Dette gir en mye kortere monteringstid enn for andre peler av denne typen. Armering plasseres i den våte betongen etter støping, slik at pelen kan motstå hele spekteret av strukturelle belastninger.

cfa-peler

Vanlige bruksområder

Gi strukturell støtte
Sikre jordsmonn, spesielt i utkanten av områder eller nær tilstøtende bygninger
Forhindre skred eller beskytte eksisterende bygninger, og kombineres ofte med andre teknikker, slik som jordanker eller jordnagler
I infrastrukturprosjekter, som tunnel-, vei- eller brokonstruksjon samt som flombeskyttelse

Prosessen

CFA-peler konstrueres ved å rotere en jordskrue med hult senterrør ned i jorda til prosjektert dybde. Betong eller mørtel pumpes gjennom det hule senterrøret hvor statisk trykk opprettholdes for å fylle det sylindriske hulrommet som opprettes ettersom jordskruen fjernes langsomt. Armeringskurven plasseres i den ferske betongen. Vanligvis forsterkes Kellers CFA-peler med en rigid kurv på minst seks meter, men det er mulig å montere mye lengre kurver for å oppfylle kravene i henhold til designen eller spesifikasjonene. Hvis det er nødvendig kan en spesielt utviklet vibrator hjelpe med å plassere armeringskurvene.

Fordeler

Motstår kompresjons-, oppdrifts- og sidebelastninger
En kostnadseffektiv fundamentløsning
Kan installeres i de fleste grunnforhold, slik som sand, leire, silt, grus og myk stein
Kan oppnå peldybder i overkant av 30 m, og med ulike diametere på 300 mm til mer enn 1000 mm
Lavt støynivå og ingen vibrasjon, så ideell i oppbyggede områder med svake grunnforhold og høyt nivå av grunnvann
Sammenlignet med borede peler er konstruksjonen svært rask siden midlertidige foringsrør eller støttesystemer ikke er nødvendig

Kvalitetssikring

Nøye kontroll av monteringsprosessen er avgjørende for å sikre pelekonstruksjon av høy kvalitet.

Alle Kellers rigger for CFA-peler er utstyrt med sensitiv toppmoderne instrumentering som overvåker alle aspekter av pelingen, inkludert peledybde, jordskruerotasjon, penetrasjonhastighet, støpetrykk, utgravingshastighet og overhøyde. Instrumenteringen produserer en individuell logg, som for hver pel inkluderer elementidentifikasjon, dato, klokkeslett og operatørdetaljer.

Dette forsterkes av en dokumentert prosedyre for kvalitetsstyringssystem.

Kvalitetssikring oppnås gjennom en rekke ikke-destruktive testmetoder for å evaluere både pelintegritet og/eller belastning-setning-ytelsen. Valg av verifiseringsteknikk er spesifikt for prosjekt og bruksområde.