Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Vi er forpliktet til å skape et arbeidsmiljø og kultur som bringer frem det beste i de ansatte, og gjør Keller Geoteknikk til et flott sted å jobbe. 

Like muligheter

Vi ansetter og forfremmer alle ansatte utelukkende på grunnlag av hans eller hennes fortjeneste eller personlige bidrag. Dette handler ikke bare om «å være rettferdig», det er også sunn forretningssans: like muligheter vil hjelpe oss til å ansette og beholde de beste menneskene, utvikle alle ansatte til sitt beste potensiale og bruke sine talenter og ressurser til fulle. 

Trakassering og ulovlig diskriminering

Vi skaper et arbeidsmiljø som er fritt for ulovlig diskriminering og trakassering.

Vi behandler mennesker med verdighet og respekt, og tolererer ikke handlinger eller adferd som kan oppfattes som ulovlig trakassering eller diskriminering.  Vi tar alle ansvar for å si ifra om ulovlig trakassering og støtte andre som gjør det.

Vi gjør vårt beste for å respektere lokale tradisjoner og kulturer, og prøver å være spesielt følsomme for handlinger eller atferd som kan være akseptable i én kultur, men uakseptable i en annen.

Mangfold

Mangfoldet av mennesker, ferdigheter og evner er en styrke som vil hjelpe oss til å yte vårt beste.  Gitt vårt brede geografiske fotavtrykk og vår policy om å ansette lokale ledere, er vi kulturelt en svært mangfoldig gruppe.

Men vi tror alltid det er mer vi kan gjøre på dette området, og vi har policyer og planer på plass for å hjelpe oss å forbedre oss selv kontinuerlig.

Erklæring om moderne slaveri og menneskehandel

Vi forventer at alle våre styremedlemmer, ledere og ansatte og de som arbeider på våre vegne overholder loven og opptrer etisk og med integritet til enhver tid, som fastsatt i Kellers etiske retningslinjer. Vår erklæring om moderne slaveri og menneskehandel redegjør for trinnene Keller har tatt og fortsetter å ta for å sikre at moderne slaveri og menneskehandel ikke finner sted i virksomheten eller noen del av forsyningskjeden.