Kalksementpeler, også kjent som «deep mixing method», forbedrer egenskapene til svake jordsmonn ved å blande dem mekanisk med en sementbaserte masse med bindemiddel.

kalksementpeler-vat-metode

Vanlige bruksområder

Vei- og jernbanedemninger
Støtte for stripe-, plate- og sålefundamenter
Brostøtter og -landkar, vindturbinfundamenter
Sikringssystemer og utgravingsstøtte
Stabilisering av helning
Begrense likvifaksjon
Diker, avskjæringsvegger og sigebarrierer
Grunnforbedring og utbedring av område med massestabilisering
Innkapsling og immobilisering av forurensende stoffer

Prosessen

En kraftig borerigg fører en borestreng med et blandeverktøy nedover mens en sementbasert bindemiddelmasse pumpes gjennom borestrengen og ut blandeverktøyet. Jordsmonnet blandes ned til måledybden. Ytterligere blanding av jordsmonnet fullføres ettersom verktøyet trekkes tilbake til overflaten. Masseblanding av våt jord, eller massestabilisering, utføres med et roterende blandeverktøy med horisontal akse på enden av en gravemaskinarm. Den sementbaserte bindemiddelmassen injiseres gjennom et materør festet til armen.

Denne prosessen konstruerer individuelle Soilcrete-peler, rader med overlappende peler eller 100 % massestabilisering, alle med en prosjektert styrke og stivhet.  

 

Fordeler

Stillegående og vibrasjonsfri
Miljøvennlig siden lett tilgjengelige materialer brukes
Nesten ikke noe svinn
Operasjoner kan gjøres ved lave temperaturer
Økonomisk
Kan erstatte dyrere metoder for dypt fundament
Fleksibel i bruk
Reduserer konstruksjonstiden

Kvalitetssikring

Kvaliteten styres og sikres gjennom protokoller for peleproduksjon og resultatene av relevante laboratorie- og feltverifiseringstester. Hver pel er utstyrt med en diagramlogg, som vanligvis består av: elementidentifikasjon, detaljer om blandeverktøy, blandedybde, blandetid, sementblandingspesifikasjon, injeksjonsflowhastighet og -trykk, totalt sementblandingsvolum som brukes, hastighet og turtall for blandeverktøy under penetrasjon og tilbaketrekking og dreiemomentet til akselen.

Blandeenergien og innholdet av bindemiddel beregnes ut fra denne informasjonen for å oppfylle prosjekteringskravene.

Prøver av stabilisert jordsmonn for testing innhentes vanligvis fra ferske peler med ferske stikkprøver («wet grab»).

Avansert kjerneboring og andre felttestmetoder kan også brukes til å skaffe prøver og inspisere kontinuiteten, ensartetheten og stivheten til dype jordblandingspeler. Valget av egnede verifikasjonsmetoder avhenger av deres relevans, nøyaktighet og anvendelse i forhold til formålet og jordbehandlingsmønsteret og de prosjekterte egenskapene til stabilisert jord.