Kompensasjons- eller trykkinjisering er injeksjon av en sementbasert mørtel i jorda for å skape og fylle sprekker som deretter løfter overliggende jord og konstruksjoner.

kompensasjons-trykkinjisering

Vanlige bruksområder

Renivellering av konstruksjoner
Stabilisere og dempe setninger av overliggende konstruksjoner under tunnelutgraving

Prosessen

Et mansjettrør støpes inn i et forboret hull under en konstruksjon, og mørtel injiseres under trykk på strategiske steder gjennom portene.

Når det hydrauliske oppsprekkingstrykket til jordsmonnet overskrides, åpnes sprekker i jordsmonnet og utvides umiddelbart av tilstrømningen av mørtel. Dette fører til at overliggende jordsmonn og konstruksjoner heves kontrollert.

Fordeler

Diskret, da det kan gjøres fra sjakter eller tunneler uten tilgang til berørte bygninger
Presis kontroll og rapportering ved kobling til et effektivt overvåkingssystem

Kvalitetssikring

Keller Geoteknikk kan levere komplette løsninger som kombinerer trykkinjisering med overvåking i sanntid av berørte konstruksjoner.

Omfattende erfaring har tillatt oss å utvikle avanserte systemer for boring og datastyrt fylling, som integrerer injeksjonsprosessen av mørtel og sanntidsovervåking. Data for injeksjon av mørtel plottes i forhold til tid og oppsummeres i tredimensjonale diagrammer og rapporter.