Synkninger, den gradvise nedadgående bevegelsen til en bygning eller konstruksjon, kan føre til skade på bygninger.  Keller kan bruke renivelleringsteknikker for å bringe bygninger tilbake til korrekt nivå, styrke eventuelt svake jordsmonn under og rundt fundamentene og unngå eventuelle gjentakende problemer med synkninger.