Drevne peler er dype fundamentelementer som monteres ved hjelp av ramming eller vibrasjonshammere til en prosjektert dybde eller motstand.

drevne-prefabrikkerte-peler

Vanlige bruksområder

Kan brukes til alle typer konstruksjoner, spesielt ved aggressive grunnforhold
Godt egnet til svært variable grunnforhold ettersom de drives til en angitt eller forhåndsbestemt motstand
Et godt fundamentvalg ved svært tykke lag av myk jord og/eller et høyvannsnivå som ville vært problematisk for en tradisjonell boret pel
Små peler kan brukes til:underpining av hus og lette bygninger, begrenset takhøyde, vanskelig tilgang
Middels store peler kan brukes til: fundamenter for nye bygninger, infrastruktur, bunnplater og lastoverføringsplattformer, lateral støtte for jordsikring i kombinasjon med Berliner Wand
Store peler kan brukes til: windturbiner og master, elvebrofundamenter, brolandkar og brygger, marine konstruksjoner

Prosessen

Drevne peler kan være laget av tømmer, forhåndsstøpt betong, H-peler i stål, stålspunt eller rørpeler. I noen tilfeller, kan forboring være nødvendig i tett jord for at pelen skal nå designdybden. De kan monteres i én lengde eller skjøtes for dypere peler.

Fordeler

Mye brukt og egnet til de fleste grunnforhold
Omfattende utvalg av pelstørrelser
Peler prefabrikkeres til fabrikkstandarder, med ønsket lengde og standard konformitet
Peler kan monteres i betydelige dybder > 80 m
Ikke noe svinn, så ofte den mest kostnadseffektive løsningen for tungt fundament for forurensede områder eller gamle industriområder
Upåvirket av grunnvann
Rask etterfølgende konstruksjon

Kvalitetssikring

Keller Geoteknikk har tilgang til et omfattende utvalg av pelstørrelser for å sikre en optimal designløsning og kan dra nytte av lang erfaring og ressurser for å sikre vellykket prosjektlevering.

Vi bruker også de mest oppdaterte, innkapslede hydrauliske hammere, som holder støyen til et minimum.