Keller prosjekterer og konstruerer kostnadseffektive geotekniske løsninger for industri- og produksjonssektoren.

Sektorutfordringer vi kan løse

Vår situasjonsforståelse gjennom konstruksjonsprosessen bidrar til å sikre trygt og effektivt arbeid. Dette hindrer også at vår tilstedeværelse forstyrrer din pågående drift
Våre fundamentsystemer kan oppnå de små setningstoleransene som kreves av følsomme maskiner for å operere innenfor spesifikasjonene
Ofte må konstruksjon på industrianlegg og fabrikker utføres i områder med begrenset tilgang. Mannskapet vårt jobber trygt i trafikkerte områder i driftsatte lokaler med spesialutstyr
Vi kan mobilisere raskt til ditt anlegg for å stabilisere utsatte konstruksjoner slik at anlegget kan komme tilbake i drift