I forbindelse med arbeider med ny VA-ledning har Keller stabilisert kvikkleiren i grunnen i Amtmannvegen med vår massestabiliserings-rigg. Massestabiliseringen ble utført med en 35 tonns gravemaskin og påkoblet skyttel for trykksatt tilføring av bindemiddel.

Amtmannvegen massestabilisering

Prosjektet

I forbindelse med utgraving for en VA-ledning i Amtmannvegen i Molde støtte Molde Vann og Avløp KF på et område med kvikkleire. I denne forbindelse gikk det et lite lokalt skred inn i byggegrop og arbeidene ble stanset i påvente av en sikrere løsning.

Utfordringen

Utfordringen i dette prosjektet var hovedsakelig å sikre en god flyt i arbeidene i samarbeid med Molde Vann og Avløp KF og grunnentreprenør samt å sørge for at alle lommer med kvikkleire i grunnen ble stabilisert.

Løsningen

Løsningen på prosjektet ble å stabilisere grunnen i seksjoner med massestabilisering i stedet for mer tradisjonelle kalksementpeler. Dette ble valgt da dybden til berg var relativt liten og man kunne nå ned i alle områder med gravemaskinens massestabiliseringsarm. Gravemaskinen er sammenkoblet med en skyttel som mater gravemaskinen med et sementbasert bindemiddel. Massestabiliseringen ble utført i celler på 2x4 meter på hver side av VA-grøften, ned til berg. Et datasystem sørger for at alle massene i de aktuelle cellene blir omrørt med den prosjektert innblandingsmengden. Utførte tester i etterkant viste at leiren var stabilisert men at overgangen mot berg ikke var optimal. Det ble da også stabilisert i midten av grøften som også gav en bedre arbeidsplattform for VA-arbeidene. VA-arbeidene kunne da fortsette.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Molde Vann og Avløp KF

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Keller Geoteknikk AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Hovedentreprenør
Arne Vinje
arne.vinje@molde.kommune.no