Både naturlige og menneskeskapte jordsmonn kan iblant danne hulrom som kan føre til synkehull. Avhengig av situasjonen og kvaliteten på jordsmonnet, kan ulike teknikker tilpasses for å få en permanent løsning.