Installasjon av 389 Kalksementpeler (Ø600 mm) etter store setninger på grunn av overbelastet sensitiv leire.

4.600 m stabilisert lengde med gjennomsnitt på 11,5 m pr. pel ble utført på 5 dager med produksjon.

Grunnforbedringen ble utført mellom eksisterende spuntvegger.

Kalksementpeler - tørr metode

Prosjektet

Bruket Brygge er et utviklingsprosjekt for luksusleiligheter i Gressvik i Fredrikstad og bygges helt nede ved strandlinjen.

Asker Entreprenør måtte som hovedentreprenør stabilisere grunnen ut mot sjøsiden etter store setninger som følge av påkjørte fyllmasser.

Utfordringen

Jordart: veldig myk og sensitiv leire mot sjøfronten. Det måtte etableres en stabil arbeidsplattform for å sikre at arbeidet kunne utføres på en trygg måte.

Utfordrende arbeidsforhold på grunn av Covid-19. Det måtte følges strenge tiltak for hygiene og god koordinasjon opp mot annet pågående arbeid som ble utført av hovedentreprenøren.

Løsningen

Det ble installert 23 rader med Ø600 mm kalksementpeler for å stabilisere den sensitive leiren. Utførelsen av arbeidet fulgte en organisert fremdrift for å ivareta sikkerheten til arbeidslaget.

Et høyt innhold av bindemiddel på 100 kg/m³ ble brukt for å imøtegå kvalitetskravene fra designer. Videre ble FKPS-tester gjort på utførte kolonner i henhold til krav og spesifikasjoner for prosjektet.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Sem & Johnsen

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

Asker Entreprenør AS

Ingeniør(er)

Prosjektleder Tommy Hansen
TH@asent.no