Keller Geoteknikk tilbyr en rekke støttevegger og systemer for forsterket grunn, inkludert «Permacribs» gravitasjonssystem, «Andacribs» system for modulære prefabrikkerte betongkrybber, og gabioner som bruker nettingkister i stål fylt med store steiner.

stottekonstruksjoner

Vanlige bruksområder

Store støttekonstruksjoner og ingeniørteknikkprosjekter
Enkle tilpassede vegger og små prosjekter for private utviklere
Motorveier og jernbanesystemer
Som arkitektonisk kledning til bygninger

Prosessen

Uansett størrelsen på prosjektet kan våre interne ingeniører gi deg et tilbud og teknisk vurdering for en støttevegg som passer dine spesifikke krav. Ulike prosesser brukes for ulike støttevegger.

Permacrib

Permacrib bruker tømmerhode- og strekkomponenter til å lage et «tømmerbur» som deretter fylles med gradert stein som utgjør massen. Prinsippet for gravitasjonsstøtteveggen er at massen i veggen motstår de påførte kreftene. Følgelig må konstruksjonen være dypere jo høyere krefter veggen skal holde.

Permacrib har 8 forskjellige modellstørrelser, alt fra hodestørrelser på 600 mm til 1650 mm, slik at vi kan levere den mest økonomiske konstruksjonen som er mulig.

Vi kan inkludere planteposer i Permacrib-veggen slik at det kan plantes på forsiden, og et enda mykere utseende kan oppnås. Det er også svært enkelt å innlemme hjørner, kurver og vinkelendringer i veggdesignen.

Andacrib-støttevegger med betongkrybbe

Når startenhetene er støpt på fundamentet, låses ganske enkelt betongenhetene sammen og danner rammeverket som deretter fylles og etterfylles med fritt drenerende granulert materiale.

Planteposer kan monteres inni Andacrib slik at tilpasset landskapsarbeid kan utføres på Andacrib-overflaten.

Forsterket jordsmonn

Forsterkede jordskråninger og konstruksjoner brukes vanligvis når bakkenivået på stedet heves og bratte skråninger eller vertikale konstruksjoner er nødvendig. Dette øker mengden flatt land som kan utvikles. Materialet komprimeres rundt lag med forsterkning for å danne en forsterket jordmasse. Overflaten velges deretter basert på skråningsvinkel, vedlikehold og estetiske hensyn.

Forsterket Textomur-jordsystem

En kombinasjon av stålnetting til «forskaling» og forsterkende elementer i geonett brukes til å danne konstruerte skråninger på opptil 70 grader. Textomur kan ha matjord, som vil hjelpe vegetasjon i å etableres, eller gabionstein for en vedlikeholdsfri løsning, innenfor overflaten.

Vertikalt forsterkede jordsystemer

Der vertikale konstruksjoner er nødvendig, er det flere alternativer for overflaten, og modulære blokker er det mest populære. Konstruksjoner med betongpanel på overflaten er mye brukt på infrastrukturprosjekter som brolandkar og vangemurer.

Gabioner

Gabioner produseres av enten vevd vaier eller en sveiset stålnetting som er mer vanlig. Gabionene i sveiset netting gir en mer rigid overflate slik at et mer uniformt utseende oppnås. Designlevetiden kan være fra 50–120 år avhengig av rustbeskyttelse og om gabionene er PVC-belagt.

Konstruksjonsdybden har stor betydning for kostnadene av gabionveggen. Siden fyllsteinen er stor og kantete, vil tettheten av dette fyllet være lavere enn for Permacrib- eller Andacrib-vegger som bruker en 75–40 mm stein. Dette betyr at en gabionkonstruksjon må være dypere enn en Crib-konstruksjon ville vært. Den blir derfor dyrere i form av fyllmaterialet som kreves.

Fordeler

Kan være et estetisk tiltalende alternativ med «myk» overflate i forhold til tradisjonelle støttevegger
Rask å bygge, sparer tid og penger
Tøff og holdbar