Dette nettstedet («nettstedet») er nettstedet til Keller Geoteknikk («[selskapet]», «oss» eller «vi»).

Vennligst les disse vilkår og betingelser for bruk av nettstedet nøye, for ved å ta det i bruk godtar du å være bundet av dem. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene for bruk til enhver tid og vil legge ut enhver endring her. Du rådes til å gjennomgå vilkårene for bruk med jevne mellomrom, da du vil bli ansett for å ha akseptert endringer hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at de har blitt lagt ut.

Hvis du ikke godtar å overholde disse vilkårene for bruk, bør du ikke bruke nettstedet på noen måte.

Informasjon publisert på nettstedet er levert av oss og, der det fremgår, av visse tredjeparter. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at informasjon som publiseres på nettstedet er nøyaktig når den legges ut og oppdateres jevnlig, men kan ikke garantere eller holdes ansvarlig for nøyaktigheten eller aktualiteten, og vi kan endre informasjonen når som helst uten varsel. Du må ikke stole på informasjonen på nettstedet, og du erkjenner at du må iverksette nødvendige tiltak for å verifisere denne informasjonen før du bruker den.

Vi publiserer nettstedet «som det er» uten noen slags garanti, uttrykt eller underforstått, om driften av nettstedet, nøyaktigheten av informasjonen, produktene eller produkter henvist til på nettstedet (i den grad slike garantier kan utelukkes under gjeldende lov) og i den grad det er tillatt ved lov skal vi ikke være ansvarlige for eventuelle tap eller skade verken direkte eller indirekte (inkludert direkte eller indirekte tap av fortjeneste uten begrensning), følgeskader, spesielle eller på annen måte tilfeldige som kan oppstå fra bruk av nettstedet.

Informasjonen på nettstedet, eller tilknyttede nettsteder, er ikke en invitasjon til å investere i aksjer eller andre verdipapirer, eller noen andre produkter eller andre typer avtaler på disse eller inngå en kontrakt med Keller Group plc eller noe annet selskap. Oppgitt informasjon skal ikke brukes som grunnlag i forbindelse med noen investeringsbeslutning. Du bør alltid søke hensiktsmessig faglig råd i når det gjelder slikt.

De tidligere resultatene til Keller Group plc eller noe annet selskap som henvises til på nettstedet, kan ikke brukes som en veiledning til fremtidige resultater. Prisen på aksjene og inntektene som stammer fra dem kan gå ned så vel som opp, og det er mulig at investorer ikke kan ta ut beløpet de investerte opprinnelig.

Enhver henvisning til et produkt eller en tjeneste som har blitt eller kan leveres av oss eller et annet selskap, er ikke et løfte om at et slikt produkt eller tjeneste vil være tilgjengelig til enhver tid. Endringer eller forbedringer i slike produkter kan gjøres når som helst uten forvarsel.

Opphavsrett til design og arkitektur av nettstedet eies av Keller Group plc. Vi eier opphavsretten til innholdet publisert på nettstedet, unntatt der annet er angitt av en tredjeparts proprietære varsel. Bilder, varemerker og merkevarer er også beskyttet av andre immaterielle lover og kan ikke reproduseres eller bevilges på noen måte uten skriftlig tillatelse fra sine respektive eiere. Med mindre det er spesifikt forbudt ved en melding publisert på en side, kan du lage en trykt kopi av slike deler av nettstedet som du med rimelighet kan kreve til egen bruk, forutsatt at enhver kopi har vedlagt alle relevante proprietære merknader og/eller ansvarsfraskrivelser. All annen bruk er forbudt.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre nettsteder hvorfra du har fått tilgang til nettstedet eller som du kan trykke deg inn på fra nettstedet, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade du pådrar deg som følge av dette.

I den utstrekning at en del av disse vilkårene for bruk er funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal en slik del i aktuell utstrekning utelates fra de resterende vilkårene som alle skal forbli gjeldende i full kraft og virkning som tillatt ved lov.