Keller installerte 1400 stk vertikaldren med totallengde rundt 12 000 m. Alle dren ble installert med Kellers egenproduserte borerigg tilpasset metoden.

Ekerød Felt

Prosjektet

Et boligfelt under oppføring i Fredrikstad lå på et område med mye bløt/sensitiv leire. Det ble vurdert ulike metoder for å unngå setningsskader på de fremtidige byggene og valget falt til slutt på vertikaldren.

Utfordringen

Hovedutfordringen ved prosjektet var grunnforholdene og bærelaget for boreriggen på 40 tonn. Dette ble løst effektivt ved å legge ut rader med stokkmatter for å fordele marktrykket fra boreriggen.

Løsningen

Løsningen for å forhindre fremtidige setninger på de fremtidige boligene på byggefeltet ble å sette ned vertikaldren i grunnen i et spesielt mønster. Vertikaldren er remser med plast med spor i, omsluttet av en filterduk. Vertikaldrenene settes ned til berg og vil drenere ut vann fra jordmassene i grunnen. Det fylles deretter på et drenerende sandlag før området fylles opp med tunge masser for å gi en vektbelastning. Disse massene vil bli liggende i minimum 6mnd slik at man aktivt påfører setninger på grunnen når porevannet presses ut av jordmassene.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Fosby Anlegg AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB

Hovedentreprenør(er)

Keller Geoteknikk AS

Ingeniør(er)

Hans Kristian Holmen
Epost: hans.christian.holmen@fosby.no