NØKKELPRESTASJONER

Arbeid fra lekter.
Høyt fokus på miljømessige aspekter ved utførelse.
Installasjon av 813 mm x 12.5 mm stålrør med lengde opptil 25m.

Nytt kaianlegg Boliden - Odda

Prosjektet

På vegne av Boliden AS i Odda har Vest Betong AS fått ansvaret for å bygge ny kai på fabrikkområdet. I den forbindelse var det behov for å etablere stålrørspeler for den nye kaien for å kunne fortsette arbeidet med støping av kaiplate. Omfang av arbeidet til dette prosjektet bestod av 22 stålpeler med diameter på 813 mm som skulle bores ned i godt fjell.

Utfordringen

  • Arbeid fra lekter nær eksisterende konstruksjon med vanndybde opptil 25 m.
  • Strenge miljøkrav for å beskytte det lokale miljøet.
  • Strenge kvalitetstoleranser for installasjon av stålrørspeler.

Løsningen

  • Boring med reversibel boring (RC) for å redusere sedimentforurensningen i vannet ved å samle opp sedimentene inne i borestrengen.
  • GPS-system for å sikre at borevinkel, azimut, posisjon og endelig høyde ble overholdt uavhengig av tidevannsnivået.
  • Oppfyllelse av høykvalitetsstandarder etter boringen ved hjelp av et videoinspeksjonskamera og tester for måling av vanntap.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Boliden AS

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Hovedentreprenør(er)

Vest Betong AS

Ingeniør(er)

Oppdragsgivers prosjektleder:
Rikard Vinningland
rikard@vestbetong.no