Dype fundamenter
Dype fundamenter

Deep fundamenter kan være den optimale løsningen når svake jordsmonn har liten kapasitet til å motstå en eksisterende belastning eller en endring i eksisterende belastning. De innebærer bygging av konstruksjonselementer for å overføre belastninger ned til sterkere underliggende jordsmonn eller stein.