Konstruksjonssektoren og den geotekniske sektoren innenfor den, er godt posisjonert for å dra fordel av en voksende befolkning, klimatilpasningsprosjekter og utvidelse av byer og infrastruktur. Men det vil begrenses av nye grenser for karbonutslipp, ressursbruk og avfallsproduksjon; og forventning om å skape lokale arbeidsplasser og sosial verdi.  

Smarte selskaper venter ikke på å bli presset av regulering. De vil komme foran flokken og designe løsninger som dekker kundenes behov, til lavere kostnader, med lavere karbonutslipp, og som minimerer enhver negativ innvirkning, eller har en netto positiv innvirkning på miljøet.  

Hos Keller har vi erfaring, dyktighet og kreativitet til å møte denne utfordringen.